logotyp
Login

asociace s chorobami - HLA PCR TESTY

význam genetických testů

U choroby asociovanýchs určitými HLA typy je vhodné provést co nedříve genetické vyšetření pacienta, neboť se jedná o jednoduchá neivazivní (narozdíl od biopsie u Celiakie) vyšetření, které mají navíc trvalou vypovídací hodnotu. Teprve, když je prokázána predispozice, je vhodné pokračovat k dalším testům.

FastQ B*27

real time PCR pro onemocnění asociovaná s HLA

Katalogové číslo:  728208
Počet testů:          96

 • 1 PCR směs v tekuté formě
 • 3 detekční barvy
 • použitelné na více typech real time cyclerů (validováno na Biorad CFX96 i Roche Light Cycler 480
 • lze využít široké rozmezí koncentrace DNA (10-150 ng) - měření koncentrace DNA není nutné při použití obvyklých metod extrakce DNA

ZKRÁCENÝ PRACOVNÍ POSTUP
 • REAKČNÍ SMĚS
  • 2 μl Q Primermix (primery a Taq Man próby)
  • 2 μl Q Mastermix (PCR pufr s Taq polymerázou)
  • 1 μl Vzorku DNA (10-150 ng / μl)
  • 5 μl Destilované vody

 • Provede se PCR v RT-PCR cykléru: cca 1 hod. 20 min.
 •  Interpretace výsledků - není nutný žádný speciální software

FastQ B*27 direct

obdoba našeho testu FastQ B*27 pro práci přímo z plné krve, bez nutnosti extrakce DNA

katalogové číslo: 728201
počet testů v balení: 96

FastQ CD

FastQ CD
JIž roky prodáváme velice populární SSP PCR soupravu pro průkaz HLA alel asociovaných s celiakií HISTO TYPE Celiac dissease.
Nově je v naší nabídce i real-time test. Jednoduchý, ekonomický, nenáročný na práci. Ve dvou multiplexových reakcích umožňuje průkaz nejhojnějších HLA alel asociovaných s celiakií. Později bude následovat rozšiřující souprava (více reakcí) pro bezrozporný průkaz veškerých asociovaných alel. 


HISTO TYPE Narcolepsy

8 PCR směsí + kontaminační kontrolaTestovací souprava pro HLA typizaci na molekulárně genetickém základě (SSP). Test k průkazu predispozice k narkolepsii.


balení: 20 testů

Více informací

Poptávka genetického Testu Histo

Souhlasím s využitím osobních údajů pro účely marketingu:
BAG Diagnostics GmbH, organizační složka

tel: +420 286 840 508
tel: +420 777 227 437
fax: +420 286 840 510

E-mail: info@bag-diagnostics.cz

Home page: http://www.bag-diagnostics.cz

IČO: 27569616
DIČ: CZ27569616

Informace o GDPR a cookies
tel: +420 286 840 508 , tel: +420 777 227 437 , E-mail: info@bag-diagnostics.cz

Vytvořeno © 2007 - 2021 ALS Euro s.r.o. tvorba www pro zdravotnictví Spolupráce: Webdesign