logotyp
Login
3 - (4)

ERY SPOT

ERY SPOT® SSO Systém

Automatické stanovení krevních skupin na molekulárně genetické úrovni 

Jedná se o novou generaci diagnostických testů - automatické stanovení krevních skupin na molekulárně-genetické úrovni metodou PCR-SSO.
Systém využívá přístroj MR. SPOT®, který se využívá také pro HLA typizaci metodou PCR-SSO pomocí
souprav HISTO SPOT®.

Typizace krevních skupin na molekulárně genetickém základě chrání pacienta do budoucna. Sérologické metody dosahují svých limitů a mnohdy je nutné doplnit je moderními metodami, schopnými detekovat některé slabé či vzácné krevní antigeny. PCR metody též umožňují vyšetření na požádání nebo vyšetření dárců krve předem. To přináší řadu výhod, z nichž hlavními jsou zvýšení bezpečnosti pacienta zabráněním aloimunizace, snížení nákladů na vyšetření i pracnosti metody.      Díky PCR metodám se stáváte nezávislými na antisérech pro detekci vzácných antigenů, která jsou stále hůře dostupná v optimální kvalitě. 

ERY SPOT® SSO Systém je rychlou, snadnou a levnou metodou pro stanovení krevních skupin na molekulárně genetickém základě. Kombinuje soupravy ERY SPOT®, přístroj MR. SPOT® a software HISTO MATCH, které společně tvoří automatický systém. V jedné jamce stanovíte několik krevních skupin najednou. Systém minimalizuje lidskou práci a je flexibilní co do počtu testů. Můžete provádět od jednoho až do 96 vyšetření najednou, takže systém je vhodný pro malý i velký objem vzorků. BAG poskytuje zaškolení i servis systému ERY SPOT®/ MR. SPOT®.

Systém je vhodný pro nemocnice, krevní banky i pacienty.

Souprava ERY SPOT® obsahuje Master Mix (včetně Taq Polymerázy), sušené primery, ředící pufr pro primery a jednotlivě balené stripy po 8 jamkách, ve kterých jsou imobilizovaní SSO sondy (próby). Stripy lze lámat na jednotlivé jamky. 

Souprava REAGENT KIT obsahuje připravené reagencie na hybridizaci a detekci amplikonů v přístroji MR. SPOT®. Lze ji použít pro všechny typy souprav ERY SPOT®, všechny reagencie jsou značeny čarovými kódy a barevně kódovány k zabránění jejich záměny.

Výrobky řady  ERY SPOT vyrábíme nyní na základě objednávky.

výrobky řady ERY SPOT

Výrobek

Katalogové číslo

Balení

Soupravy na diagnostiku krevních skupin

 

 

ERY SPOT® Common (KEL, JK, FY, MNS)

 

728510

96 testů

728511

24 testů

ERY SPOT® Rare (např. CO,DO,YT,DI,LU a další)

728520

96 testů

728521

24 testů

ERY SPOT® HPA (např. HPA-1, HPA-3, HPA-5 a další) již brzy v prodeji

728530

96 testů

728531

24 testů

ERY SPOT® Rh (Rh CDE) již brzy v prodeji

 

728540

96 testů

728541

24 testů

HISTO SPOT Reagent kit

726098

96 testů

Přístroj

 

 

MR. SPOT® Processor,

726100

1

Doplňky

 

 

HISTO MATCH Software

726102

1

BAG Diagnostics GmbH, organizační složka

tel: +420 286 840 508
tel: +420 777 227 437
fax: +420 286 840 510

E-mail: info@bag-diagnostics.cz

Home page: http://www.bag-diagnostics.cz

IČO: 27569616
DIČ: CZ27569616

Informace o GDPR a cookies
tel: +420 286 840 508 , tel: +420 777 227 437 , E-mail: info@bag-diagnostics.cz

Vytvořeno © 2007 - 2024 ALS Euro s.r.o. tvorba www pro zdravotnictví Spolupráce: Webdesign