logotyp
Login

HISTO TYPE Celiac Disease

23 PCR směsí + kontaminační kontrola

Testovací souprava pro HLA typizaci na molekulárně genetickém základě (SSP). 

Kat.č.: 70941 - Počet testů: 20
Expirace: 1 rok
Balení: 1 souprava


CELIAKIE (CD)  je komplexní geneticky podmíněné onemocnění s vlivem mnoha genů. Studie vazby ukázaly několik genetických oblastí s geny pravděpodobně ovlivňujícími rozvoj CD. Nejdůležitějšími jsou:

•HLA-DQ2 a HLA-DQ8:  Patřičné HLA alely v těchto oblastech jsou nezbytnou podmínkou pro rozvoj CD.
•Asociace nalezené v non-HLA oblastech genomu jsou mnohem slabší, pravděpodobně proto, že se na rozvoji CD podílí velké množství genů a projev jednoho každého je pak slabý.
•V podstatě všichni CD pacienti mají patřičné HLA-DQ2 a/nebo HLA-DQ8 uspořádání, čili negativní prediktivní hodnota pro CD je takřka 100%.
–DQ2  95% + DQ8 4% = 99%     nebo    DQ2 + DQ8 = 95%
•Pravděpodobnost výskytu CD u osoby s patřičným HLA genotypem je asi 52 vyšší než u průměrné populace.
•Prevalence v ČR 1:250-300

HLA testy mají velký klinický význam pro určení dispozice k chorobě a částečně i pro odhad jejího rozvoje. 

Již mnoho let jsou genetické HLA testy doporučovány jako klíčová složka diagnostiky celiakie:  

•Jednoduchá SSP metoda s identifikací produktů na gelu.
•Vyhodnocení pomocí tabulky, nebo softwaru.
•Pomocí pouze 23 PCR mixů jsou podrobně prověřeny  všechny relevantní  oblasti HLA-DQ2 a HLA-DQ8, které jsou silně asociované s celiakií.
•Nenahrazuje HLA typizaci těchto oblastí – pouze vybrané alely, a proto:
• Nevyžaduje při interpretaci specialistu na HLA.
•Ideálně se doplňuje se serologickými ELISA testy.
–HLA negativní výsledek má velký význam
–pozitivní sérologický výsledek má velký význam
•Neinvazivní, k pacientům šetrná metoda.
•Rychlá a ekonomická metoda (cca 600Kč/test)
•Výsledek je pro pacienta platný na celý život (na rozdíl od ELISA testům, biopsie).
•Typizace DRB1 oblasti pro přesnější interpretaci výsledků
•V ČR a SR široce používaný
•Pacienti s podezřením na celiakii.
•Pokrevní příbuzní celiatiků – ideální pro celé rodiny.
•Potvrzení celiatici k predikci průběhu choroby (2xDQ2>DQ8+DQ2 > DQ2 > DQ8)

Výsledky mohou být intepretovány v softwaru Histo Match, který obsahuje i predikční model pro stanovení predispozice k celiakii (založen na článku Megiorni  and  Pizzuti 2012).

V roce 2015 se firma BAG Health Care účastnila se svým kitem úspěšně mezilaboratorní kontroly "Detekce HLA alel asociovaných s chorobami" pořádané ÚHKT, Praha. Souprava i software byla i celkově otestována na UHKT paní ing. Milenou Vranou.

Na základě diskuze na  semináři Detekce HLA alel asociovaných s chorobami 2016  jsme rozšířili naše soupravy o další identifikovatelné alely jak v DQB1, tak DQA1 alelách (průkaz DQ5, DQ6, k DQA1*03:01:01 přidány  DQA1*03:01:02,  DQA1*03:01:03) a další. 

POZOR - používejte vždy odpovídající vyhodnocovací tabulku a batch file pro software HistoMatch.

Mezi naše dlouholeté zákazníky patří mimo jiné:
IFCOR 99, Brno
IMALAB, Zlín
Transfuzní oddělení Fakultní nemocnice Brno

Další informace k celiakii.
 

Zpět na hlavní výpis

BAG Diagnostics GmbH, organizační složka

tel: +420 286 840 508
tel: +420 777 227 437
fax: +420 286 840 510

E-mail: info@bag-diagnostics.cz

Home page: http://www.bag-diagnostics.cz

IČO: 27569616
DIČ: CZ27569616

Informace o GDPR a cookies
tel: +420 286 840 508 , tel: +420 777 227 437 , E-mail: info@bag-diagnostics.cz

Vytvořeno © 2007 - 2024 ALS Euro s.r.o. tvorba www pro zdravotnictví Spolupráce: Webdesign